ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍສຳພັນ ລ່າສຸດ

spinner

 
ລາງວັນ
ເລກ
ລາງວັນເລກ 5 ໂຕ
spinner spinner spinner spinner spinner
ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ
spinner spinner spinner spinner
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ
spinner spinner spinner
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ
spinner spinner
ລາງວັນເລກ 1 ໂຕ
spinner
ລາງວັນເລກ 5 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 40,000,000 ກີບ.
ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 6,000,000 ກີບ.
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 500,000 ກີບ.
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 60,000 ກີບ.
ລາງວັນເລກ 1 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 10,000 ກີບ.

ເອກະສານການສ້າງຕັ້ງ